FRISENLUND SØ

Birger'ere & Berit'er

Vinbjergsneglen er Europas største skalbærende landsnegl.

Den lever af plantedele, nedfalden frugt, forskelligt affald og kan også æde døde dyr.

Faktisk er den en invasiv art, men da den er truet af udryddelse, er den fredet.

Den er spiselig og man må gerne indsamle til eget forbrug, da den af nogen betragtes som en delikatesse.

Sneglen er tvekønnet, hermafrodit. Dvs. at de under parringen på skift vælger køn og de befrugter hinanden.

Parring finder sted i maj eller juni.

I november går Vinbjergsneglen i vinterhi.

Efter at den har gravet sig lidt ned i jorden, lukker den indgangen til huset med et tykt kalklåg, som igen skubbes af det efterfølgende forår i april.

De nye familiemedlemmer ser ud til at befinde sig godt på Frisenlund allerede.

De "snegler" sig ivrige rundt i blomsterbedene og under buske og træer.

Birger er mærket med en dato, så jeg kan holde lidt øje med ham hvornår han viser sig første gang på året.

Han har boet her i nogle år nu.

Indtil nu er der 12 nye artsfæller, og de er alle mærket med et nummer.

Selvfølgelig lidt skjult på huset så det er lidt anonymt 😉

Faktisk er de allerede begyndt at parre sig.

Som det kan ses på billedet gør de det ved at de ligesom "rejser sig op" og trykker sålerne mod hinanden.

Efter parring graver sneglen sig halvt ned i jorden, hvor den lægger ca 60 hvide kuglerunde æg. En lille grube som den efter æglægningen igen dækker til og forlader.

Efter 2-3 uger klækkes æggene - bittesmå snegle med hus på ryggen, næsten gennemsigtige...

Med alderen ændres husets farve. Jo ældre jo mere lyst og mere ru struktur.

En voksen snegl har et hus på ca 4- 4½ cm højt.

I naturen bliver sneglen ca 8 år gammel.

Dens naturlige fjender er Sangdrossel, Ræv og Grævling.