Udgravning af søerne, Frisenlund og Favoritten

Sumpen drænes og tømmes for vand så det er til at grave og maskinerne kan komme til.

De lejede dumpere rengøres efter brug og inden returnering.